Bescherm inwoners tegen het geraas van Schiphol


2 februari 2023

Voorzitter, dank u wel.

Het was de Partij voor de Dieren die in 2017 de moed had om te zeggen wat toen nog politiek ondenkbaar was: luchtvaart moet passen binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid voor mens en dier.

En voorzitter, het past niet. Noord-Hollanders worden gék van het geraas van Schiphol.

Dank aan GL en PvdA voor hun initiatief voor deze motie. Voor mijn fractie hadden er nog fijnstofwaarden, stikstofwaarden, CO₂-waarden en zeerzorgwekkendestoffenwaarden bij gemogen, en zachtere waarden als rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid. Maar met een geluidsnorm zijn we ook heel blij.

De motie draagt het college op om, te pas en liefst ook te onpas, uit te dragen dat het staat voor de gezondheid van onze inwoners.

Het college heeft - paradoxaal genoeg - daarbij de wet aan zijn kant.

Want ook al is het de Rijksoverheid die Schiphol ongebreideld en vergunningloos laat groeien en groeien, diezelfde overheid heeft een Wet milieubeheer opgesteld die zeer consequent is in de bedoeling: er moet sprake zijn van een zo hoog mogelijk niveau van bescherming van het milieubelang. Dit is sindsdien altijd de essentie geweest van het milieurecht, en is dat straks óók onder de Omgevingswet.
Het college hoeft de overheid eigenlijk - het zal toch niet - alleen maar aan haar eigen wet te houden.

En dan over die norm waar de motie om vraagt.
Als we écht iets willen doen aan de hinder van Schiphol, dan is die norm een waarde die gaat over waar wij leven. In de tuin, op je balkon, in je slaapkamer; ook met het raam open. Je zou het een resultaatgerichte waarden kunnen noemen, en zo heet het dan ook.

Hoe stil vliegtuigen dan precies moeten zijn, hoe veel en hoe hoog? Ik weet het niet, en het maakt me eerlijk gezegd ook niet uit.

Wat telt, is dat mensen recht hebben op een gezonde leefomgeving.

Wat telt, is dat nachtvluchten dan automatisch zijn uitgesloten.

Wat telt, is dat de bescherming van onze rechten een taak is van de overheid.

Laten wij, gekozen volksvertegenwoordigers, hier stevig voor gaan staan en deze motie unaniem steunen.

Dank u wel.