Agenda-initi­atief zwerf­afval


In gesprek met raad en wethouder over de aanpak van zwerf­afval

5 februari 2019

Zaandam, januari 2019

Nog geen jaar geleden nam de Zaanse raad unaniem een motie aan waarmee wij ons aansloten bij de Statiegeld-Alliantie. Een landelijk, breedgedragen initiatief waarmee ook Zaanstad de regering oproept zo snel mogelijk statiegeld in te voeren op kleine PET-flesjes en blik.

Wij vragen de fracties de antwoorden op de door ROSA en de PvdD gestelde art. 51 vragen m.b.t. de Zaanse deelname aan (alweer) een proef waarmee reductie van zwerfafval wordt beoogd te lezen. Alsmede de inleiding en de conclusies/aanbevelingen uit het rapport over de Zaanse deelname aan “Schoon belonen”.

Het hele rapport kunt u hier lezen.

Uit de aanbevelingen en conclusies in het rapport over de Zaanse deelname aan het landelijke programma “Schoon belonen”, waar Zaanstad vanaf januari 2016 t/m juni 2017 aan deelnam, blijkt hetzelfde als andere experts, zoals vrijwilligers die zich al jarenlang inzetten t.b.v. het opruimen van zwerfafval, zeggen: Het enige wat echt helpt om de zwerfafvalproblematiek flink terug te dringen is de uitbreiding van statiegeldheffing.

Dit blijkt ook uit de cijfers van andere landen, waar de statiegeldheffing al is uitgebreid.

Aan de fracties leggen wij onderstaande vragen voor.

Vraag 1:

Wat vindt u ervan dat Zaanstad toch weer meedoet aan een nieuwe proef, waarmee zwerfafvalreductie wordt beoogd vanuit het bedrijfsleven?

De raad heeft door ondertekening van de Statiegeld Alliantie, conform de doelstellingen van de Alliantie, de regering verzocht om uitbreiding van statiegeld naar alle plastic flessen en flesjes én blik in 2018. Zo spoedig mogelijk dus.
In de beantwoording van de art.51 vragen lezen wij dat “de gemeente zich heeft opgesteld in lijn met de positie van staatssecretaris Van Veldhoven, zijnde dat vanaf 2021 statiegeld op kleine plastic flessen” (dus niet op blik) “ zal worden ingevoerd, tenzij de verpakkingsindustrie met een alternatief komt.”

Vraag 2:
Wat vindt u van deze nieuw ingezette lijn door de gemeente Zaanstad?

Vraag aan de Wethouder

Organisaties en experts die zich, vaak op vrijwillige basis, al jarenlang intensief bezig houden met het opruimen van zwerfafval, zijn van mening dat de enige manier om zwerfafval in kaart te brengen (en dus ook het resultaat van genoemde nieuwe Zaanse proef) is door het gebruik van de zogenaamde “Litteratie app”.

Graag zouden wij zien dat het gebruik en de voordelen van deze app worden gepromoot binnen heel Zaanstad. Zodat we tijdens, en na afloop van, de proef een uitgebreid en objectief beeld hebben van de aantallen en de vindplaatsen van zwerfafval in Zaanstad.
Vraag: Bent u bereid om de Litteratie app binnen Zaanstad te promoten?

Wij kunnen ons voorstellen dat dit bijvoorbeeld kan via scholen, buurtcentra, wijkmanagers etc.

Namens ROSA: Mariska Schuttevaêr

Namens de PvdD: Judit Raa

Beantwoording artikel 51 vragen ROSA n.a.v. raadsinformatiebrief over Proef reductie zwerfafval

Rapport Schoon Belonen Zaanstad 2016-2017

Beantwoording art. 51 vragen Partij voor de Dieren inzake pilot zwerfafval

Informatie over Litterati op Wikipedia

Voor

Tegen