Zwerf­afval


Zwerfafval heeft zich verspreid van de polen tot de evenaar. Het Nederlands zwerfafval komt bij een oostenwind terecht in de Noordzee, en zelfs vaak veel verder, omdat het wordt meegevoerd door zeestromen. In de Stille Oceaan dobbert een plastic afvalhoop die naar schatting 34 keer groter is dan Nederland. De Partij voor de Dieren wijst erop dat zwerfafval aan de bron kan worden aangepakt door onze (over)consumptie af te remmen en zorgvuldiger om te springen met onze grondstoffen. We willen onder andere dat fabrikanten worden gestimuleerd om producten te maken met een lange levensduur. Ook willen we dat de provincie zich inzet om zwerfafval tegen te gaan waar mogelijk. Door intern single-use plastic en karton af te schaffen, door aan steun voor evenementen voorwaarden te verbinden over plastic gebruik en afvalverwerking, en zorg te dragen voor een goede infrastructuur van prullenbakken en blikvangers.

Het standpunt Zwerfafval is onderdeel van: Vervoer zonder vervuiling