Afschaffen honden­be­lasting


Motie bij de voor­jaarsnota

29 juni 2021

De gemeenteraad van Zaanstad voor de raadsvergadering bijeen op dinsdag 29 juni 2021, behandelend de voorjaarsnota 2021- 2025

Constaterende dat:

 • Dhr. Yanover landelijk meer dan 60.000 handtekeningen heeft opgehaald om dit op de landelijke politieke agenda te zetten en daarmee een debat in de Tweede Kamer wil;
 • de uitkomst is dat de meerderheid van de Tweede Kamer van de hondenbelasting af wil;
 • tijdens het debat wel duidelijk is geworden dat hondenbelasting zijn langste tijd heeft gehad, enkele opmerkingen "De belasting is alleen maar bedoeld om de kas van gemeenten te spekken”, "De hondenbelasting is geen eerlijke belasting.” en "Afschaffen die handel";
 • er tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2021 het afschaffen van de hondenbelasting door vele partijen in de Zaanse raad benoemd werd;
 • de inkomsten uit de hondenbelasting teruglopen, mede door het gebrek aan handhavingscapaciteit;
 • Zaanse hondenbezitters in 2021 € 74.70 belasting betalen voor hun hond, voor de tweede en volgende hond (per hond erbij) in 2021 € 122,35;

Overwegende dat:

 • de wethouder al in 2019 een toezegging heeft gedaan om bij de eerstvolgende mogelijkheid de hondenbelasting af te schaffen;
 • de POV en de PVV tijdens na deze toezegging van de wethouder, beide moties voor het afschaffen van de hondenbelasting hebben ingetrokken;
 • handhaving beter geprioriteerd kan worden op dringende zaken, zoals bijvoorbeeld veiligheid of woningsplitsing;
 • het aantal gemeenten dat deze belasting heft in de loop der jaren is afgenomen;
 • de hondenbelasting veelal naar de algemene middelen van gemeenten vloeit;
 • er vraagtekens kunnen worden gezet bij de bestaansreden van de hondenbelasting;
 • het overgrote deel van de hondenbezitters netjes hun hondenpoep opruimen;
 • het bezit van huisdieren en met name in dit geval een hond niet onderschat mag worden voor ouderen, eenzame mensen en daarbij ook het veiligheidsgevoel vergroot;
 • het wenselijker zou zijn als de gemeente de overlast veroorzakende hondenbezitters zou beboeten in plaats van het bezit te belasten;

Draagt het college op om:

 • De hondenbelasting per 1 januari 2022 af te schaffen;
 • Voor de afschaffing hondenbelasting dekking te zoeken;

en gaat over tot de orde van de dag.

H. van der Laan – Partij voor Ouderen en Veiligheid

J.E. Rot – Democratisch Zaanstad
M. Doeves-de Boer – Lokaal Zaans
M. Mattens – Partij voor de Dieren
J.P. van Haasen – PVV Zaanstad


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: verlaag budget voor promotie recreatieschappen

Lees verder

Geen stikstof in het Guisveld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer