Alle school­ge­bouwen ENG


Motie bij de Voor­jaarsnota

29 juni 2021

De raad, bijeen op 29 juni 2021, ter bespreking van het document voorjaarsnota 2021-2025 “Molen op de wind houden”,

Constaterende dat:

  • bijna Energie Neutraal het uitgangspunt is voor nieuw te bouwen schoolgebouwen;
  • er nog heel weinig tijd resteert om permanente en dramatische gevolgen van klimaatverandering te voorkomen;

Overwegende dat:

  • het voor veel oudere gebouwen duur en lastig is om energieneutraal te worden;
  • bij nieuwbouw het hanteren van de ENG-norm en/of Nul op de Meter-norm veel makkelijker realiseerbaar is;
  • elk beetje dat je minder verbruikt of extra lokaal kan opwekken de enorme uitdagingen binnen de energietransitie iets versimpelt;

Draagt het college op:

Bij het realiseren van nieuwe schoolgebouwen Nul op de Meter als uitgangspunt te nemen en alleen bij fysieke onmogelijkheden terug te schalen naar (B)ENG.

En gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Melchior Mattens


Status

Ingediend

Voor

Tegen