Vermin­deren gedoef­actor Groene daken


Motie bij de Voor­jaarsnota

29 juni 2021

De raad, bijeen op 29 juni 2021, ter bespreking van het document voorjaarsnota 2021-2025 “Molen op de wind houden”,

Constaterende dat

 • er vanuit de ideeënmarkt een idee is aangedragen om te onderzoeken of Zaanstad particulieren kan helpen hun daken te vergroenen;
 • een groot deel van de daken in Zaanstad niet groen is;
 • de biodiversiteit in Zaanstad er slecht aan toe is;
 • de luchtkwaliteit in Zaanstad op een aantal plekken beter kan;
 • er energiecoaches zijn die bij mensen thuis komen om te helpen verduurzamen;
 • groene daken bijdragen aan de isolatie van daken; in de zomer koeler en in de winter warmer;
 • en onderhoudskosten verminderen en door de waterbergende werking de kans op wateroverlast vermindert;

Overwegende dat

 • de energiecoaches kunnen ontzorgen op het gebied van bouwconstructies, financiën, etc, om het de inwoners van Zaanstad gemakkelijker te maken te verduurzamen door de gedoefactor (term van dr. G de Vries TU Delft) te verkleinen;
 • in de voorjaarsnota gezegd wordt dat er bezuinigd wordt op duurzaamheid en dit haaks staat op de ambities die het college zegt te hebben;
 • collectieve inkoop voordeliger is dan individuele inkoop;


Verzoekt het college;

 • een collectieve inkoopregeling Groene daken voor woningeigenaren en corporaties op te tuigen, en
 • particulieren te ondersteunen in (bouwkundig) advies;

En gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren,
Melchior Mattens


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Alle schoolgebouwen ENG

Lees verder

Verklein de #gedoefactor bij verduurzaming van woningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer