Amen­dement A: De tijd is op


24 september 2020

De raad, bijeen op 24 september 2020, besprekende de “Wensen en bedenkingen concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ)”,

Constaterende dat

  • Nederland uiterlijk in 2038 klimaatneutraal moet zijn om met 2/3 kans onder een temperatuurstijging van 1,8 graden Celsius te blijven;
  • Nederland uiterlijk in 2026 klimaatneutraal moet zijn om met 2/3 kans onder een temperatuurstijging van 1,5 graden Celsius te blijven;
  • De gevolgen van het niet tijdig realiseren van een klimaatneutrale samenleving dramatisch zijn, waaronder: water- en voedselschaarste, vluchtelingenstromen en veel meer natuurrampen.

Overwegende dat

  • 2050 dus absoluut niet een einddatum kan zijn waarin 95% reductie van de CO₂-uitstoot bereikt is;
  • Een “eerste stap” met een horizon tot 2030 het tijdig realiseren van een klimaatneutrale samenleving ernstig in gevaar brengt.

Besluit

Het stuk:

“In de RES NHZ 1.0 moet duidelijker naar voren komen dat 2050 de einddatum is, en dat deze RES een eerste stap is (met als horizon 2030).”

Te veranderen in

“In de RES NHZ 1.0 moet duidelijker naar voren komen dat 2026 de einddatum is en dat deze RES op korte termijn – doch uiterlijk voor Q1 2021 – volledig moet zijn uitgewerkt, inclusief alle te nemen maatregelen.”

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad
Judit Raa

N.b. op het raadsinformatiesysteem is dit amendement te vinden als T Geen tijd te verliezen


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie vreemd: Alleen samen krijgen we de coronawet onder controle

Lees verder

Amendement B: De tijd is op

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer