Amen­dement A Kader Klimaat­adap­tatie bij Start­no­titie Inlopen onder­houds­ach­ter­standen openbare ruimte


Kijk samen­hangend naar klimaat­adaptie, biodi­ver­siteit en klimaat­mi­ti­gatie bij het herstellen van de stad

8 juli 2021

Ingediend in de gemeenteraad van Zaanstad op 8 juli 2021
De ondergetekenden stellen m.b.t. het document Startnotitie Inlopen onderhoudsachterstanden

openbare ruimte (2021/10023) het volgende amendement voor:
Op blz. 5 van bovengenoemd voorstel, bij §1.4 Inhoudelijke Kaders vóór

“Netheid”

Toe te voegen:

Beide aspecten, netheid en technische onderhoudsachterstanden, worden uitgevoerd binnen de kaders van het Uitvoeringsplan klimaatadaptatie 2021-2026 en het Zaans Klimaat Klimaatakkoord 2.0”

Toelichting

Aanpassingen in de openbare ruimte – fysiek of met betrekking tot de netheid – hebben invloed op klimaatadaptatie en de biodiversiteit. Aanpassingen die de biodiversiteit versterken, leveren ook een klimaatadaptieve bijdrage en een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze inwoners (zie schematische weergaven hieronder [1]).

Wanneer deze aspecten niet worden meegenomen, kunnen onderhoud en aanpassingen onbedoeld een negatief effect hebben op biodiversiteit en klimaat, en daarmee ook op de kwaliteit van leven. Denk aan: het té netjes houden van de openbare ruimte waardoor bijen en egels geen eten of schuilplaats meer hebben; te versteende technische aanpassingen waardoor hittestress en wateroverlast toenemen.

Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies dienen in samenhang te worden aangepakt, blijkt uit een recent rapport van IPBES en IPCC samen [1].

Het Uitvoeringsplan klimaatadaptatie 2021-2026, ook gericht op de inrichting van de openbare ruimte, geeft kaders voor het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte. Dit Uitvoeringsplan kan dan ook niet ontbreken als kader voor de manier waarop de gemeente de achterstanden in de openbare ruimte gaat inlopen.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Melchior Mattens

1: Bron: IPBES-IPCC Co-Sponsored Workshop Report on Biodiversity and Climate Change https://www.ipbes.net/events/launch-ipbes-ipcc-co-sponsored-workshop-report-biodiversity-and-climate- change?fbclid=IwAR0UID3H0czEz3RqtXSiXfCeuP2uK3V3Bm-XcuP57zKSsL86npYmo4APL9E


Status

Aangenomen

Voor

D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP, VVD

Tegen

CDA, ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV