Amen­dement Bescherm veen­wei­de­ge­bieden tegen toerisme


SP, PvdD, ROSA, Groen­Links

20 juli 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 20 juli 2023, besprekend de Propositie Zaanstreek-Waterland t.b.v. de nieuwe MRA- agenda

Besluit aan het raadsvoorstel achter 'MRA Agenda 2024-2028' toe te voegen:

  • Daarbij spreekt de gemeenteraad uit dat de toename van recreatiedruk op de veenweidegebieden niet het gevolg mag krijgen dat de natuurwaarden en de biodiversiteit daaronder zullen lijden.

Namens de fracties:

SP, Anna de Groot
Partij voor de Dieren, Stella Pieterson
ROSA, Mariska Schuttevaêr
GroenLinks, Natascha Stroo

Toelichting

In de geactualiseerde propositie wordt enerzijds geconstateerd dat de natuur en het landschap onder druk staan door onder meer verstedelijking, industrialisatie en bodemdaling (blz. 3), maar dat ook ingezet wordt op spreiding van toerisme. Met name worden de veenweidegebieden en waterrecreatie genoemd (blz. 5). De recreatiedruk in de veenweidegebieden is de afgelopen jaren al enorm toegenomen. Verdere toename van de recreatiedruk op de veenweidegebieden kan tot gevolg hebben dat de natuurwaarden van de veenweidengebieden aangetast zullen worden.


Status

Aangenomen

Voor

Groep Lassooy, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA, DENK, GroenLinks, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie vreemd: Opstellen van beleid over lokale democratie en participatie

Lees verder

Motie vreemd: inclusieve catering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer