Amen­dement: boomnorm blijft


Bomen­be­leidsplan

18 februari 2021

De gemeenteraad van Zaanstad, besprekende op 18 februari 2021 het raadsvoorstel inzake het Bomenbeleidsplan, besluit de eerste alinea onder kernverhaal:

“Het streven is erop gericht om daar waar mogelijk, meer grote bomen te planten in plaats van kleine bomen. Momenteel is de gemiddelde kroonbedekking in Zaanstad 16%. We willen in 2050 een gemiddelde kroonbedekking hebben van 20%. Bij de aanleg van nieuwe woonwijken stellen we de voorwaarde dat in de openbare ruimte de kroonbedekking 20% is op het moment dat bomen zijn uitgegroeid. - het verbeteren van de herkenbaarheid van de stad door de aanwezigheid van robuuste bomenstructuren;”

aan te vullen met:

"Daarbij wordt een boomnorm van 0,4 per inwoner als ondergrens gehanteerd.

Bij de tweejaarlijkse rapportage over het bomenbeleidsplan, zie amendement E, ook over de financiële effecten zal worden gerapporteerd aan de raad."

en deze zin toe te voegen op alle plaatsen waar dit in dit raadsvoorstel toepasbaar is.

Argumenten:

  • De ambitie van 20% kroonbedekking per wijk is een prima streven, maar het kan nog wel even duren voordat die bereikt is;
  • In die tussentijd groeit Zaanstad door en wij willen dat mede in het belang van klimaatadaptatie het aantal bomen daarmee tenminste in percentages gelijke tred houdt;
  • Als we de bomen in parken meetellen, dan zit de boomnorm in Zaanstad op dit moment al bijna op de 0,5 boom per inwoner. Het zal dus niet veel moeite kosten om de ondergrens van 0,4 boom per inwoner te hanteren, te meer daar ook nog in de tweede alinea van het kernverhaal ook vermeld staat dat bestaande bomenstructuren versterkt gaan worden door meer bomen te planten;
  • Onze inwoners leven erg mee met het bomenbestand. Voor hen is een boomnorm makkelijker te volgen dan een percentage kroonbedekking;
  • 60% van onze inwoners hechten dan ook aan het handhaven van de boomnorm zoals in de Zaanpeiling op pagina 57 te lezen is.GroenLinks, Romkje Mathkor

ROSA, Menno de Haas

PvdA, Tjeerd Pietersma

Partij voor de Dieren, Melchior Mattens

SP, Patrick Zoomermeijer


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD