Amen­dement Brede Welvaart


SP, ROSA, PvdA, GL, D66

20 juli 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 20 juli 2023, behandelend de Zienswijze Nieuw Beleidskader Vervoerregio,

Constaterende dat:

  • In het nieuwe beleidskader mobiliteit van de VRA de mens centraal staat en niet het systeem
  • De mobiliteitsopgaven vanuit het concept “Brede Welvaart” worden opgepakt
  • De doelen en opgaven van het mobiliteitsbeleid veranderen en vertaald worden in vijf thema’s: bereikbaarheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid, gezondheid en inclusiviteit
  • Het STOMP principe de basis wordt van het nieuwe mobiliteitsbeleid


Overwegende dat:

  • Brede welvaart als uitgangspunt nemen, ook betekent dat de thema’s met elkaar samenhangen en dat een thema uitlichten het risico loopt dat deze meer bepalend wordt en anderen ondergeschikt
  • Het risico bestaat dat het STOMP principe niet meer werkt als een van de thema’s een meer bepalende rol krijgt dan de andere thema’s.

Besluit in de zienswijze de volgende tekst te schrappen:

Brede welvaart roept tegelijkertijd ook nog vraagtekens op. Mensen verschillen van mening over de betekenis. Mobiliteit is niet langer het enige doel, maar wel nog steeds het belangrijkste doel van de VRA. Discussie over de invulling van het begrip Brede Welvaart moet niet afleiden van de kerntaken van de Vervoerregio.

En gaat over tot de orde van de dag,


Namens GroenLinks Zaanstad, Natascha Stroo

Namens ROSA, Menno de Haas

Namens, PVDA, Geert Rijken

Namens PvdD, Melchior Mattens

Namens SP, Anna de Groot


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Groep Lassooy, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, VVD, SP

Tegen

Partij voor Ouderen en Veiligheid, DENK, Democratisch Zaanstad, PVV

Lees onze andere moties

Reservering leefbaarheid Noord

Lees verder

Motie vreemd: Opstellen van beleid over lokale democratie en participatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer