Amen­dement Geef in het RAUM de wandel- en fiets­re­creant de ruimte


22 april 2021

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 22 april 2021, besprekend de Zienswijze Toekomstvisie RAUM,

Besluit aan het raadsvoorstel en de besluitnota het volgende toe te voegen:

Met dien verstande dat in de zienswijze brief wordt opgenomen:

"En wij verzoeken het RAUM de mogelijkheid te onderzoeken of de smalle wegen in het RAUM op zonnige zomerdagen afgesloten kunnen worden voor motorvoertuigen en racefietsen."

  Namens de fractie van de SP, Evert Hartog
  Namens de fractie van de PvdD, Melchior Mattens

  Toelichting:

  Op zonnige zomerdagen worden de smalle wegen in het RAUM (zoals Woudpolderweg, Stierop, Hemweg, Groot Dorregeest en Klein Dorregeest) overspoeld door recreanten. Het is er voor recreanten niet plezierig wandelen en fietsen. Dit omdat op zonnige dagen van deze smalle wegen ook veelvuldig gebruik gemaakt wordt door auto's, motoren en racefietsen. De recreant die simpelweg een wandeling wil maken of een stukje wil fietsen moet daardoor voortdurend aan de kant. Het zou daarom goed zijn deze smalle wegen op zonnige dagen af te sluiten voor motorvoertuigen en racefietsen, zodat de 'langzame' recreant de ruimte krijgt.


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, SP

  Tegen

  CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, VVD

  Lees onze andere moties

  Motie: Geen diergebruik door stadspas

  Lees verder

  Motie: Vrijstelling giften aan bijstandsgerechtigden

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer