Motie: Geen dier­ge­bruik door stadspas


25 maart 2021

De gemeenteraad van Zaanstad in vergadering bijeen op 25-3-2021,

Constaterende dat:

  • De stadspas toegang moet geven tot dierentuinen als Artis en SEA Life
  • Dieren in gevangenschap geen of weinig natuurlijk gedrag kunnen vertonen of zelfs realiseren dat ze in gevangenschap leven
  • De fok- en broedprogramma's veelal ook in de natuurlijke habitatgebieden kunnen worden georganiseerd in plaats van in dierentuinen in Nederland
  • Er ook onderzocht wordt of er aanvullende financiering voor paardrijden gegeven kan worden met de stadspas
  • Paarden qua natuur kudde- en vluchtdieren zijn die op maneges vaak gescheiden en afgesloten worden gehouden
  • Naast het gebrek aan ruimte om natuurlijk gedrag te vertonen er ook veel welzijnsproblematiek optreedt door het gebruik van bits en andere rijdmaterialen

Overwegende dat:

  • De nota dierenwelzijn van Zaanstad de intrinsieke waarde van dieren onderschrijft
  • Het houden van dieren voor het vermaak van mensen niet het belang van dieren in oog heeft
  • Het gebruiken van dieren voor sport evenmin het natuurlijk gedrag van het dier vooropstelt
  • Zaanstad daarom niet via de stadspas diergebruik expliciet zou moeten gaan aanmoedigen

Verzoekt het college:

Bij het ontwerpen van de stadspas - o.a. welke producten erop komen - ervoor te zorgen dat diergebruik niet door de stadspas wordt gestimuleerd.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad, Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD