Amen­dement Geen dieren­verkoop in winkels


11 juli 2019

Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Zaanstad op 11 juli 2019

De ondergetekenden stellen m.b.t. voorstel nummer 2018/41090 Dierenwelzijn in Zaanstad Beleidsnota 2019 (concept) het volgende amendement voor:

Aan blz. 12 (bij hoofdstuk 3 Gezelschapsdieren, in de alinea “Voorlichting en preventie”) in de eerste tabel toe te voegen (inzet en actie):

InzetActie
Verantwoorde verkoop van huisdierenDe gemeente gaat in gesprek met tuincentra en dierenwinkels in Zaanstad die dieren verkopen om deze verkoop af te bouwen

en de kolommen ‘Verantwoordelijk portefeuillehouder’ en ‘In samenwerking met’ passend in te vullen.

Toelichting:

De Beleidsnota dierenwelzijn 2019 erkent dat de impulsieve aanschaf van een huisdier een groot probleem vormt in de Zaanstreek, gezien het aantal gedumpte huisdieren. Matig dierenwelzijn bij bijvoorbeeld gehouden konijnen en de verplichte voorlichting schiet bij tuincentra tekort, en winkels die dieren plaatsen tussen tuingerelateerde artikelen of dierbenodigdheden zetten aan tot extra impulsaankopen. Het ontmoedigen van deze verkoop hoort daarom bij het bevorderen van dierenwelzijn en is geen grote kostenpost op de begroting.

Namens de fracties van:

Partij voor de Dieren, Judit Raa

SP, Roland van Braam


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD