Amen­dement Wat niet gaat, dat gaat niet


11 juli 2019

De ondergetekenden stellen m.b.t. voorstel nummer 2018/41090 Dierenwelzijn in Zaanstad Beleidsnota 2019 (concept) het volgende amendement voor:

Besluit om:

De tekst op blz. 3 (onder paragraaf 1. Inleiding, alinea 5) van de beleidsnota dierenwelzijn 2019 en van bovengenoemd voorstel:

“Het waar mogelijk bevorderen van dierenwelzijn en de aanpak van dierenleed - door de gemeente in samenwerking met de maatschappelijke partners - vormen de rode draad van het beleid.”

te wijzigen in:

“Het bevorderen van dierenwelzijn en de aanpak van dierenleed - door de gemeente in samenwerking met de maatschappelijke partners - vormen de rode draad van het beleid.”

En de tekst in het kernverhaal en elders hierop aan te passen.

Toelichting:

De toevoeging van de zinsnede ‘waar mogelijk’ is overbodig en wollig, want wat niet gaat, dat gaat niet. Het doel van het dierenwelzijnsbeleid is het bevorderen van dierenwelzijn en het aanpakken van dierenleed.

Namens de fracties van

Partij voor de Dieren, Judit Raa

SP, Roland van Braam


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, ROSA, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Stichting Vissenbescherming: een belangrijke maatschappelijke partner voor het welzijn van vissen

Lees verder

Amendement Geen dierenverkoop in winkels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer