Motie Geen visles maar duur­zaam­heidsles


11 juli 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 11 juli 2019, besprekend de Dierenwelzijn in Zaanstad Beleidsnota 2019 (concept),

Constaterende dat:

 • In Zaanstad regelmatig vislessen op basisscholen (groep 7 en 8) worden gegeven door Sportvisserij Nederland;
 • Wetenschappelijk is aangetoond dat ook vissen een zenuwstelsel hebben, pijn kunnen lijden en stress ervaren;
 • Het promoten van hengelen bij kinderen van 10-12 jaar oud dus het promoten van het bewust toebrengen van leed aan vissen is;
 • Sportvisserij Nederland zich zegt te richten op het vergroten van dierenwelzijn bij hengelen door kinderen, terwijl deze lessen niet alleen worden gegeven aan kinderen die (nog) niet hengelen;
 • Hierdoor kinderen die niet hengelen tijdens vislessen worden gemotiveerd dit wel te gaan doen.

Overwegende dat:

 • Het geven van hengellessen kinderen leert dat het prima is om dieren pijn te doen voor eigen vermaak;
 • Het in Zaanstad voorkomt dat dieren (bijvoorbeeld zwanen) gemarteld worden door inwoners;
 • Het geven van hengellessen aan basisschoolklassen kan leiden tot nog meer nodeloos lijdende vissen en andere dieren;
 • Kinderen van de leeftijd 10-12 jaar vaak niet assertief genoeg zijn om deelname aan dergelijke vislessen te weigeren;
 • Een ruime Kamermeerderheid in november 2014 stemde voor lessen duurzaamheid op Nederlandse scholen. Hierin worden dieren, natuur en milieu meegenomen. Ruim veertig jongerenorganisaties tekenden samen met diverse partijen in de Tweede Kamer het Verdrag Duurzaamheid in het Onderwijs[1];
 • Dergelijke lessen veel diervriendelijker zijn dan vislessen en ervoor zorgen dat de kinderen van nu de zorgzame volwassenen worden die problematiek op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu gaan oplossen.

Verzoekt het college:

 • Alle basisscholen in Zaanstad een brief te schrijven met het verzoek Sportvisserij Nederland geen vislessen meer te (laten) verzorgen;
 • In dezelfde brief op te roepen vislessen te vervangen door duurzaamheidslessen;
 • En in deze brief basisscholen op te roepen tot het (verder) uitvoeren van het Verdrag Duurzaamheid in het Onderwijs.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van:

Partij voor de Dieren, Judit Raa1: https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/kamer-wil-duurzaamheid-op-lesrooster?pk_vid=1561995709b33762


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Amendement Geen dierenverkoop in winkels

Lees verder

Motie hengelen niet in de haak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer