Amen­dement Markt­straat 22 Wormerveer: het nuttige en het aangename


PvdD, ROSA

2 februari 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, besprekende het raadsvoorstel Startnotitie Marktstraat 22 Wormerveer (2022/21197),

Besluit:

In paragraaf 4.2 de tekst

“Toekomstige plannen voldoen aan de BENG-norm. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Onderzocht wordt of ENG-norm haalbaar is. ENG staat voor Energie Neutrale Gebouwen.”

te wijzigen in:

“Toekomstige plannen voldoen aan de BENG-norm. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Onderzocht wordt of ENG-norm voor het gehele project haalbaar is. ENG staat voor Energie Neutrale Gebouwen. De kosten, baten en technische mogelijkheden worden inzichtelijk gemaakt van een dermate klimaatpositief effect van de nieuwbouw dat een eventuele negatieve klimaatimpact van het bestaande gebouw wordt gecompenseerd.”

Toelichting:

Zaanstad heeft de ambitie om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn. Daartoe moeten “Nieuwe gebouwen […] zo duurzaam mogelijk worden gerealiseerd,” zegt het Zaans Klimaatakkoord 3.0. En: “Nieuwe gebouwen moeten zo duurzaam mogelijk worden gerealiseerd.”

De voorzijde van het gebouw heeft een monumentale status. Doordat er weinig aanpassingen aan gebouwen met een monumentale status gedaan mogen worden, is er een gerede kans dat dit gebouw niet klimaatneutraal gemaakt kan worden. Juist om – ook in de toekomst – uiterlijk en aanzicht van monumenten te kunnen beschermen, moeten we rekening houden met die keerzijde.

Om voor de gehele voorliggende ontwikkeling klimaatneutraal uit te komen, kan de resterende negatieve klimaatimpact gecompenseerd worden door voor de nieuwbouw in gelijke (of grotere) mate een positieve klimaatimpact te creëren. Dit betekent dat we nu al goed na moeten denken over hoe we ook voor monumenten de klimaatimpact kunnen compenseren.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad, Stella Pieterson

ROSA, Geert van Bemmelen


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, ROSA, PvdA, D66, SP

Tegen

ChristenUnie, CDA, DENK, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, Democratisch Zaanstad, PVV