Amen­dement: (On)gezondheid komt ook van buiten


19 september 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 19 september 2019, besprekend de Visie Gezondheid,

Besluit aan het raadsvoorstel toe te voegen: met dien verstande dat aan documentnummer 2019/12911, Zaanse Visie op Gezondheid, na uitgangspunt 6 een nieuw uitgangspunt wordt toegevoegd, te weten:

Het verbeteren van de externe factoren die de gezondheid van de Zaanse mens bedreigen is cruciaal. 'We moeten met volle kracht inzetten op verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van geluid, aanpak van schimmelwoningen en sanering van de bodem'. Als er in Zaanstad één ding is dat de volksgezondheid ernstig en duidelijk bedreigt, dan zijn het wel de factoren die buiten de persoonlijke invloed van het Zaanse individu liggen. Vieze lucht en herrie zijn overal in Zaanstad en in een paar gebieden binnen onze gemeente is de situatie zeer ernstig. Ook de veel voorkomende schimmelwoning en de vervuiling van de bodem bedreigt de gezondheid. Astma, COPD en hart- en vaatziekten zijn hiervan het gevolg. Zaanstad zet met volle kracht in op het bestrijden van externe factoren die de gezondheid van de Zaanse mens bedreigen, gaat daartoe zelf met spoed maatregelen nemen en gaat andere overheden, woningcorporaties en het bedrijfsleven beïnvloeden en overtuigen om ook maatregelen te nemen.

• De volledige tekst van de Zaanse Visie op Gezondheid op deze wijziging aan te passen.

TOELICHTING
De Zaanse visie op Gezondheid gaat hoofdzakelijk in op individuele keuzes die mensen voor hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun kinderen kunnen maken. Omgevingsfactoren worden aangestipt, maar onvoldoende in het document vermeld. De gezondheid van mensen wordt echter voor een heel groot deel beïnvloed door factoren als luchtkwaliteit, geluidsoverlast, huisvesting en bodemgesteldheid. RTL Nieuws maakte onlangs naar aanleiding van gegevens van het RIVM een interactieve kaart. Daaruit blijkt dat de luchtkwaliteit en het geluidsniveau in Zaanstad niet best is en een aantal wijken zelfs in de rode gevarenzone zitten als het gaat om vieze lucht en herrie. Ook wonen veel Zaanse mensen in schimmelwoningen en zijn er in Zaanstad 33 spoedlocaties met ernstige bodemvervuiling. Dit alles maakt het duidelijk noodzakelijk om met volle kracht in te zetten op het bestrijden van externe factoren die de gezondheid van de Zaanse mens bedreigen.

Patrick Zoomermeijer, SP

Romkje Mathkor, GroenLinks

Judit Raa, PvdD


Status

Verworpen

Voor

Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD

Lees onze andere moties

Motie: Dierenwelzijn integreren in beleidsterreinen waar dieren een rol spelen

Lees verder

Motie vreemd aan de orde van de dag Gemeenschappelijke regelingen transparant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer