Motie vreemd aan de orde van de dag Gemeen­schap­pe­lijke rege­lingen trans­parant


19 september 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 19 sept '19

Overwegende dat;

 • de openbare vergaderingen van de Algemeen Besturen van de gemeenschappelijke regelingen doorgaans overdag plaatsvinden
 • deze vergaderingen weliswaar openbaar zijn, maar door de organisatie ervan voor raadsleden niet eenvoudig te bezoeken en/of te volgen zijn
 • een eigentijdse wijze van besturen ook betekent dat deze vergaderingen digitaal te volgen zijn (audio- dan wel videostreaming)
 • dat de terugkoppeling over de besluitvorming in de Algemeen Besturen in de regel summier is of niet plaatsvindt
 • de informatiepositie van de gemeenteraadsleden verbeterd kan worden

  Roept het college op om:

 • de vertegenwoordigers in de besturen van de gemeenschappelijke regelingen te laten pleiten voor het digitaal toegankelijk maken van de vergaderingen van de Algemene Besturen, zodat deze vergaderingen voor raadsleden en inwoners live en nadien te volgen zijn
 • de vertegenwoordigers in Algemene Besturen van de gemeenschappelijke regelingen te laten pleiten voor een actieve, tijdige terugkoppeling van de besluiten van de besturen

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Namens

  SP, Roland van Braam

  GroenLinks, Romkje Mathkor

  Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen