Amen­dement: Parkeer­plaatsen sociale huur­wo­ningen


SP e.a.

22 september 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 22 september 2022, besprekende het raadsvoorstel Mobiliteitsplan Hembrugterrein (2022/2643),

Besluit te verwerken in het mobiliteitsplan:

De onverhuurde, gebouwde parkeerplaatsen worden verplicht jaarlijks aangeboden aan de huurders van de sociale woningen en – indien geweigerd - uitsluitend voor tijdelijk (betaald) parkeren ingezet. Ze worden nimmer verkocht aan andere gebruikers/bewoners.

Constaterende dat:

  • Voor de stallingsparkeernorm voor nieuwe bewoners in de sociale huur het vigerend parkeerbeleid geldt;
  • De verhuur van deze plekken in de praktijk lastig blijkt omdat het inkomen van bewoners in sociale huur vrijwel niet toereikend is om een parkeerplaats (erbij) te kunnen huren.

Overwegende dat:

  • Het verkopen van de parkeerplaatsen aan vermogender bewoners/gebruikers niet bijdraagt aan de maatschappelijke opgave voor kansengelijkheid, omdat dit de vraag naar kwalitatief goede alternatieven voor de auto (zoals benoemd in het mobiliteitsplan) kan ondermijnen;
  • Het beschikbaar houden van de parkeerplaatsen voor de bewoners van de sociale huurwoningen de sociale huurders op langere termijn in staat kan stellen eventueel in gelijke proportie als de vrije sector en koopwoningen een auto te bezitten;
  • Op korte termijn onverhuurde parkeervakken de mogelijkheid geven iets tegemoet te komen in de parkeernorm voor bezoekers (regulier betaald parkeren) dan wel een andere maatschappelijke invulling te vinden voor (niet gebouwde) parkeervakken.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens

Namens GroenLinks Zaanstad,
Natascha Stroo


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, SP

Tegen

Democratisch Zaanstad, PVV, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: VRA klimaatbeleid

Lees verder

Motie vreemd: geef de Regenbooggemeentes zekerheid over de regenbooggelden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer