Amen­dement Schuil­stallen voor dieren


11 juli 2019

Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Zaanstad op 11 juli 2019

De ondergetekenden stellen m.b.t. voorstel nummer 2018/41090 Dierenwelzijn in Zaanstad Beleidsnota 2019 (concept) het volgende amendement voor:


Op blz. 14 (bij paragraaf 3.5 Schuilstallen) van bovengenoemd voorstel

  • M.b.t. Actie op blz.14 bij 3.5 Schuilstallen: de tekst als volgt aan te passen:

Huidige tekst: “De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om het plaatsen van schuilstallen voor weide-dieren mogelijk te maken.”

Te wijzigen in:
“De gemeente erkent het belang van schuilstallen voor weidedieren en stelt zich coöperatief op in het verlenen van ontheffingen voor schuilstallen. Bij problemen tussen betrokkenen zal de gemeente altijd naar een oplossing zoeken waarmee de betrokken dieren het meest gebaat zijn”.

Toelichting:

Dieren hebben bij slechte weersomstandigheden, zoals hitte en kou, veel baat bij een schuilstal. Het is niet wenselijk om pas beleid te maken als het aan de orde is; veel effectiever is het om proactief beleid op te stellen, zodat dieren als schapen, paarden, geiten, kippen en konijnen niet langer dan strikt noodzakelijk hoeven te wachten op een geschikte leefomgeving. Eigenaren van hobbydieren ervaren nogal eens problemen met starre regelgeving wanneer zij een schuilplek neer willen zetten voor hun gedomesticeerde dieren. Dit leidt tot provisorische oplossingen die het landschap verrommelen. Het verlenen van ontheffingen geeft de gemeente meer invloed op het uiterlijk en de kwaliteit van de schuilstallen, én straalt uit dat de gemeente waarde hecht aan dierenwelzijn.

Namens de fracties van

Partij voor de Dieren, Judit Raa

SP, Roland van Braam

GroenLinks, Romkje Mathkor- van Bennekom


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Afsteken van vuurwerk in parken is ongewenst

Lees verder

Amendement Stichting Vissenbescherming: een belangrijke maatschappelijke partner voor het welzijn van vissen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer