Amen­dement Toegangs­leeftijd Speel­au­to­ma­ten­hallen Onge­wijzigd


19 september 2019

De raad van de gemeente Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 19 september 2019,

Constaterende dat:

 • met de nieuwe verordening Speelautomatenhallen Gemeente Zaanstad 2019 de toegangsleeftijd voor bezoekers aan casino’s wordt gewijzigd van 21 jaar naar 18

  jaar.

 • de beweegredenen tot deze wijziging tot nu toe onduidelijk zijn.
 • de raad hierover minimaal is geïnformeerd.
 • de schuldenproblematiek in Zaanstad onverminderd hoog is en de relatie tot gokverslaving onduidelijk.

  Overwegende dat:

 • een leeftijdsgrens van 21 jaar in lijn ligt met het advies van Brijder over verslavingspreventie
 • de nabijgelegen casino’s in Oostzaan en Wormer eveneens de leeftijdsgrens van 21 jaar hanteren
 • een, aldus de Brijder, goed werkende maatregel in stand zou moeten worden gehouden

Besluit

het volgende toe te voegen aan artikel 7 van de Verordening Speelautomatenhallen Zaanstad 2019:

"lid 3:

De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, zoals gesteld in paragraaf 2, artikel 30g en paragraaf 5 artikel 30u van de Wet op Kansspelen ** waarbij de leeftijdsgrens wordt bepaald op de leeftijd van 21 jaar."

Namens

ROSA, Krista van Dalen
SP, Roland van Braam
Christenunie, Christa Neefjes

Partij voor de Dieren, Judith Raa

*https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Zaanstad/CVDR5631. html
** https://maxius.nl/wet-op-de-kansspelen/titelva/paragraaf2


  Status

  Verworpen

  Voor

  CDA, ChristenUnie, DENK, Partij voor de Dieren, PVV, ROSA, SP

  Tegen

  D66, Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Liberaal Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, VVD