Amen­dement verhoogde ambitie Cito­scores scho­lieren Poelenburg en Peldersveld


14 november 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 14 november 2019, behandelend het Pact Poelenburg Peldersveld 2020-2040,

Constaterende dat:

  • Scholieren in de wijken Poelenburg/Peldersveld gemiddeld een relatief lage Cito-score hebben;
  • Op dit moment 50% van de basisschoolkinderen in Poelenbrug en 40% in Peldersveld risico loopt op taalachterstand. Zaanstad daarom extra investeert in de VVE en brugfunctionarissen;
  • Het pact Poelenburg Peldersveld een aantal concrete ambities beschrijft, zo ook rond de cito- scores van basisschool leerlingen;
  • Genoemde cito-scores inhouden dat het nog ca. 20 jaar duurt voordat de basisschool leerlingen in deze wijken gemiddeld uitstromen op het niveau van de 40 grootste gemeenten van Nederland. Het Zaanstad gemiddelde wordt binnen 10 jaar ruimschoots niet gehaald.

Overwegende dat:

  • De kinderen van de wijken Poelenburg/Peldersveld een zeer belangrijke bijdrage (kunnen) gaan leveren aan het lange termijn succes van deze wijken.

Concluderende:

  • De lange termijn ambitie rond de cito-scores in de wijken Poelenburg/Peldersveld niet goed past bij het grote belang van goede onderwijsprestaties voor de kinderen in deze wijken;
  • De gemeente Zaanstad en de schoolbesturen, in het belang van de kinderen, goede onderwijsprestaties topprioriteit moet geven.

Besluit:

aan het raadsvoorstel, besluitpunt a), toe te voegen: Met dien verstande dat de ambitie in het pact Poelenburg Peldersveld 2020-2040, inzake de cito-score als volgt wordt aangepast:

Tekst Pact, tabel pagina 21:

Gem. Cito score eind groep 8 Poelenburg / Peldersveld - kolom 10 jaar: ambitie = 530

Vervangen door:

Gem. Cito score eind groep 8 Poelenburg / Peldersveld - kolom 10 jaar: ambitie = Zaanstad gemiddeld **

(**: Zaanstad gemiddelde Cito-score, exclusief de wijken Poelenburg en Peldersveld).

Namens de fracties van:

CDA Zaanstad, M. Wit

D66 Zaanstad, M. Hoek

PvdD Zaanstad, J. Raa


Status

Verworpen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Lokaal Zaans, Partij voor de Dieren, PVV

Tegen

ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, VVD