Motie inzake Pact Poelenburg Peldersveld


14 november 2019

De Raad van Zaanstad in vergadering bijeen op 14 november 2019,

Constaterende dat:

 • Het pact Poelenburg Peldersveld (hierna: het pact), gericht op structurele verbetering met een grootschalige aanpak op donderdag 10 oktober 2019 besproken is in het Zaanstad Beraad;
 • De gemeente Zaanstad geïnvesteerd heeft in het opbouwen van een grootschalig netwerk van de betrokken (professionele) organisaties in de wijken;
 • Het pact uitgebreid ingaat op de gesignaleerde problemen, de voorgestelde aanpak en de voorgestelde resultaten om de problemen op te lossen;
 • Het pact vrijwel niet ingaat op de sterke punten, de krachten en de kansen van de wijken.
 • Het pact nog niet ondertekend wordt door georganiseerde bewoners uit de wijk, zoals bijvoorbeeld het bestuur van de moskee en andere georganiseerde belangenbehartigers uit de wijk;
 • Het pact nog geen beoogde resultaten bevat over de tevredenheid van de bewoners met hun wijk Poelenburg en Peldersveld.

  Overwegende dat:

 • De betrokkenheid en eigenaarschap van bewoners over hun wijken Poelenburg en Peldersveld een voorwaarde is voor het slagen van de plannen;
 • Betrokkenheid en eigenaarschap ondersteund wordt door een zichtbare positie van vertegenwoordigers uit de wijk, bijvoorbeeld door het mede ondertekenen van het pact;
 • Betrokkenheid en eigenaarschap ondersteund wordt door bewoners grip te geven op de beoogde resultaten;
 • De wijken Poelenburg en Peldersveld over potentie beschikken die in het pact niet wordt meegenomen als strategie om te komen tot gewenste resultaten;

Draagt het college op:

 • Bij de uitvoering van het pact uitdrukkelijk aandacht te besteden aan het betrekken van de bewoners, verenigingen en samenwerkingsverbanden van de wijken Poelenburg en Peldersveld.
 • Bewonerstevredenheid mee te nemen als beoogd resultaat en op zoek te gaan naar manieren voor verdere mobilisatie van bewoners.
 • De potentie en de positieve punten van de wijken Poelenburg en Peldersveld nadrukkelijker te betrekken in de strategieën om de beoogde resultaten te bereiken;

en gaat over de tot de orde van de dag.

D66, Martin Hoek
GroenLinks, Jan de Laat
Denk, Sebnem Pancar
Fractie Hotaman, Elif Hotaman ChristenUnie, Christa Neefjes CDA, Marc Wit
ROSA, Krista van Dalen
Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Lokaal Zaans, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, VVD

Tegen

DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV