Amen­dement Voorkom dat subsi­die­ont­vangers met hun acti­vi­teiten de natuur belasten


25 mei 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 25 mei 2023, besprekend de Algemene Subsidieverordening Zaanstad 2023 en het Sanctie- en Algemeen beleid voorschot en betaling

Besluit aan artikel 13 'Aan een subsidie te verbinden bijzondere verplichtingen' in lid 4 'Het college kan verplichtingen opleggen met betrekking tot' het volgende punt toe te voegen:

i. de zorg voor de natuur in en rond Zaanstad


Namens de fractie van de SP, Anna de Groot

Namens de fractie van GroenLinks, Jonathan van der Sluis

Namens de fractie van de PvdD, Stella Pieterson


Toelichting:

De natuurgebieden rond Zaanstad zijn er slecht aan toe. Dat is te lezen in de concept- natuurdoelanalyses van de provincie Noord-Holland. Ook de overgebleven natuur in Zaanstad staat er niet florissant bij. Daarom heeft de gemeente Zaanstad de website Buitengewoon Zaanstad in het leven geroepen, waarin bewoners gevraagd wordt rekening te houden met de biodiversiteit en mee te helpen met het vergroten van de biodiversiteit in Zaanstad. Door het geven van subsidies voor - bijvoorbeeld - evenementen en feestelijke vieringen kan de gemeente Zaanstad voor korte of langere termijn bijdragen aan de verslechtering van de natuur. Het is daarom zaak dat bij het verstrekken van subsidies rekening wordt gehouden met de natuur in en rond Zaanstad.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, ROSA, SP, D66

Tegen

Groep Lassooy, ChristenUnie, CDA, DENK, PVV, Democratisch Zaanstad, PvdA, Partij voor Ouderen en Veiligheid, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Hogere doelstelling energielabel na renovatie

Lees verder

Motie vreemd Dieren hebben recht op bescherming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer