Motie vreemd Dieren hebben recht op bescherming


25 mei 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 25 mei 2023,

constaterende dat:

  • In de Nota Dierenwelzijn van Zaanstad staat dat Zaanstad geen voorstander is van evenementen met dieren omdat het welzijn van dieren daar niet kan worden gewaarborgd;
  • Zaanstad nog steeds subsidies verstrekt aan evenementen met dieren;
  • Het Zaanstad vrij staat om dat niet meer te doen
  • uit onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de Nederlandse bevolking Dierenwelzijn een belangrijk tot zeer belangrijk onderwerp vindt [1] ;

Draagt het college op

  • het gebruik van dieren bij evenementen op te nemen als weigeringsgrond in de Algemene Subsidieverordening en die gewijzigde ASV binnen twee maanden naar de raad te brengen, of
  • het gebruik van dieren bij evenementen toe te voegen aan alle mogelijke relevante subsidieregelingen, en een werkwijze op te stellen die garandeert dat geen regelingen over het hoofd kunnen worden gezien, en de raad hierover binnen twee maanden te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.


Namens de Partij voor de Dieren,

Stella Pieterson

[1] https://zoek.officielebekendma...


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Amendement Voorkom dat subsidieontvangers met hun activiteiten de natuur belasten

Lees verder

Deadline onderzoek subsidie aan evenementen met dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer