Diver­siteit hoort er gewoon bij


Motie bij Kader­brief 2023-2026

14 juli 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 14 juli 2022, besprekende de Kaderbrief 2023-2026 (2022/13309),

Constaterende dat:

 • het college in het coalitieakkoord heeft opgenomen “Elk kind heeft recht op goed en passend onderwijs zodat ieder kind zich naar vermogen kan ontwikkelen”;
 • en “Leerlingen verdienen een gezonde en veilige schoolomgeving.”;
 • Positieve rolmodellen voor kinderen en jongeren belangrijk zijn, omdat ze hen kunnen stimuleren het beste uit zichzelf te halen;
 • Kinderen en jongeren zich moeten kunnen herkennen in die rolmodellen, zodat ze zien dat mogelijkheden ook voor hén bereikbaar zijn;
 • Met name op de basisschool gesprekken over diversiteit lastig gevonden kunnen worden;
 • Lesmateriaal waarin alle soorten mensen voorkomen, een deel van die gesprekken overbodig maakt en een ander deel veel gemakkelijker;
 • er onlangs hele dappere queer jongeren in de raadzaal vertelden dat in lesmateriaal heteroseksuele, cisgender, ablebodied, neurotypische mensen zonder biculturele achtergrond (nog altijd) de norm zijn;
 • zij ook vertelden dat ze daarom lang hebben gedacht een uitzondering (of erger) te zijn;

Overwegende dat:

 • de gemeente niet over de inhoud van het lesmateriaal gaat, maar wel andere mogelijkheden tot haar beschikking heeft om scholen te helpen het lesaanbod diverser te maken, zoals het geven van budget voor taakuren van GSA-begeleiders en het bij elkaar brengen van scholen en belangen- of kennisorganisaties;
 • in Zaanstad allerlei organisaties actief zijn die mogelijk kunnen adviseren, zoals Bureau Discriminatiezaken, De Zaanse Regenboog, het GSA-netwerk, Toegankelijk Zaanstad;
 • in Nijmegen hieraan wordt gewerkt door het samenwerkingsverband SchoolsOut [1], bestaande uit alle scholen (PO, V(S)O en MBO), gemeente Nijmegen, GGD Gelderland-Zuid, COC Regio Nijmegen en Dito, wat als inspiratie kan dienen;

Roept het college op

 • om bovenstaande ideeën over representatie van ondervertegenwoordigde groepen in het lesmateriaal te betrekken bij het op te stellen Uitvoeringsplan voor inclusiviteit;
 • en hierover te rapporteren aan de raad;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens
Partij voor de Dieren, Stella Pieterson
CDA, Marc Wit

  [1] https://schoolsoutweb.nl/wat-is-schoolsout/


  Status

  Ingetrokken

  Voor

  Tegen

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie: Eiwittransitie is een pinch-hitter

  Lees verder

  Jagen op vossen: een doodlopende weg

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer