Motie: Eiwit­tran­sitie is een pinch-hitter


Bij de Kader­brief 2023-2026

14 juli 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 14 juli 2022, besprekende de Kaderbrief 2023-2026 (2022/13309),

Constaterende dat:

 • volgens het laatste rapport van het IPCC de tijd die we hebben om onze kinderen een leefbare aarde achter te laten, nog maar kort is;
 • het college de biodiversiteits- en klimaatcrisis erkent;
 • minder vlees en zuivel eten het beste is dat we kunnen doen voor het klimaat;
 • hierover wetenschappelijke consensus bestaat, zie onder andere Oxford University [1], de internationaal gerenommeerde denktank Chatham House [3];
 • dit onderzoek eerder dit jaar nog bevestigd werd door de Universiteit van Leiden [4], die ook de voordelen voor natuur en gezondheid lieten zien;
 • in het coalitieakkoord op meerdere plekken problemen worden aangewezen die verbeteren als iedereen – ook Zaankanters – minder vlees en zuivel gaan eten, zoals de luchtkwaliteit, stikstof, broeikasgassen, de noodzaak tot energietransitie en klimaatadaptatie, de gevolgen van pandemieën zoals corona;
 • in het coalitieakkoord staat dat het college samen met de raad initiatieven wil ontplooien die de consumptie van dierlijke eiwitten verminderen en de productie van plantaardige eiwitten wil vergroten;

Roept het college op

om voor die te ontplooien initiatieven alvast budget te reserveren in de eerstvolgende begroting

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Partij voor de Dieren, Stella Pieterson

   [1] https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth; https://www.ox.ac.uk/news/2018-06-01-new-estimates-environmental-cost-food

   [2] https://animal.law.harvard.edu/wp-content/uploads/Eating-Away-at-Climate-Change-with-Negative-Emissions––Harwatt-Hayek.pdf

   [3] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5212836/vegan-plantaardig-voeding-veganistisch-klimaat-co2-dieet-eten-landbouw#:~:text=Een%20uitkomst%20voor%20veganisten%20en,een%20organische%20benadering%20van%20landbouw;https://www.chathamhouse.org/2021/02/food-system-impacts-biodiversity-loss

   [4] https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/11/wereldwijd-vleesloos-dieet-is-goed-voor-meer-dan-alleen-het-klimaat-a4077951


   Status

   Verworpen

   Voor

   D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP

   Tegen

   CDA, ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD