Een extra jas op het terras


Motie

27 september 2021

De raad, bijeen op 16 september 2021,

Constaterende dat:

  • Het verwarmen van koude buitenlucht middels een terrasverwarmer enorm energie-intensief is;
  • Door de verruimde mogelijkheden voor grote terrassen in de publieke ruimte er meer heaters worden ingezet dan voorheen;
  • Het stroomnetwerk zwaar onder druk staat door een sterke toename in elektriciteitsverbruik en niet noodzakelijke vormen van energie-intensieve apparaten daarom beter teruggedrongen kunnen worden.

Overwegende dat:

  • Horecaondernemers geholpen kunnen worden met een campagne om het gebruik van dekentjes of een extra jas op het terras te normaliseren;
  • Het naar de inwoners een goed signaal is dat excessief gebruik van elektra moet worden voorkomen;
  • De gedoogbeslissing pas op 1 januari 2023 afloopt en het college zich alle rechten voorbehouden heeft deze gedoogbeslissing eerder te beëindigen.

Besluit:

  • Binnen het horecabeleid op te nemen dat terrasverwarming onwenselijk is vanuit de duurzaamheidsdoelstellingen van Zaanstad.
  • Binnen de APV op te nemen dat het plaatsen en gebruik van terrasverwarming vergunningsplichtig wordt, waarbij alleen in uitzonderlijke gevallen het gebruik van terrasverwarming wordt gedoogd.
  • Tevens het vergunningsloos toestaan van terrasverwarming te schrappen uit de gedoogbeslissing voor de winterterrassen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ROSA, DENK

Tegen

GroenLinks, CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, SP, VVD