Exper­tis­eteam afhan­deling toesla­gen­schandaal


Motie bij Kader­brief 2023-2026

14 juli 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 14 juli 2022,

Constaterende dat:

 • In de gemeente Zaanstad zich in 2021 634 ouders hebben gemeld als mogelijk gedupeerde ouder van de toeslagenaffaire;
 • een groot deel daarvan (minstens 190 ouders volgens RIS 2022/10264) ondersteuning zoekt bij de gemeente en haar Sociaal Wijkteams;
 • de meedenkgroep toeslagenaffaire inmiddels diverse keren de Raad heeft bijgepraat over wat nodig is om gedupeerde ouders in Zaanstad zo goed mogelijk te bereiken en te steunen;
 • de meedenkgroep in haar laatste Praat met de Raad op 23 juni jl. heeft verteld over de ontwikkelde roadmap voor gedupeerde ouders en de positieve uitwerking van het lotgenotencontact;
 • de meedenkgroep echter zorgen heeft over de verschillende benaderingen en aanpak van diverse Sociale Wijkteams;
 • de meedenkgroep met klem de oproep doet aan de gemeente Zaanstad om een expertiseteam in te stellen, bestaande uit ervaringsdeskundigen, medewerkers van Sociale Wijkteams met specialistische kennis van de meervoudige problemen bij de afhandeling van de toeslagenaffaire én uit juristen die juridische ondersteuning kunnen bieden bij de complexe problemen die gedupeerden bij instanties tegenkomen;

Overwegende dat:

 • De toeslagenaffaire blootlegt dat er een diepgaande verandering nodig is in hoe de overheid en overheidsinstanties op een rechtvaardige wijze met haar inwoners omgaan;
 • de landelijke aanpak en afhandeling van de toeslagenaffaire zich voortsleept en zeer te wensen overlaat;
 • wanneer wij als gemeente Zaanstad een rechtvaardige overheid willen zijn, wij daarin een voorbeeld kunnen zijn voor de landelijke politiek en andere gemeenten;
 • door het aantrekken van specialistische kennis van complexe problemen, waar onze inwoners bij overheidsinstanties tegenaan lopen, de Zaanse gemeentelijke uitvoeringsorganisatie wordt versterkt;

 • Roept het college op:
  zo spoedig mogelijk een expertiseteam afhandeling toeslagenaffaire op te richten, in samenspraak met de meedenkgroep toeslagenaffaire;
 • de benodigde middelen voor dit expertiseteam zo mogelijk te financieren via compensatie van het Rijk en/of de benodigde middelen te verwerken in de komende najaarsbegroting;


En gaat over tot de orde van de dag.
Anna de Groot, SP
Melchior Mattens, Partij voor de Dieren
Hanneke Veurink-Malda, ChristenUnie
Marc Wit, CDA


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, VVD

Tegen

D66, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA