Staak de stik­stof­lobby, bescherm de natuur!


Amen­dement bij Kader­brief 2023-2026

14 juli 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 14 juli 2022, besprekende het raadsvoorstel Kaderbrief 2023-2026 (2022/13305),

Besluit te verwerken in de Kaderbrief:

De beschikbare 100 duizend euro in 2023 voor de lobby-agenda richting Rijk en provincie Noord-Holland met betrekking tot stikstof te schrappen.

Constaterende dat:

  • de natuurgebieden in de Zaanstreek zwaar overbelast zijn qua stikstofdepositie en dat mede daardoor de natuur in onze beschermde gebieden achteruit gaat;
  • er een (Europese) wettelijke plicht ligt tot in stand houding van soorten en natuurherstel, waardoor het van groot belang is de stikstofuitstoot zo snel mogelijk te verminderen;
  • door de grote stikstofuitstoot van de Zaanse industrie, landbouw- en mobiliteitsectoren er nauwelijks ruimte is om woningen te bouwen;
  • ook partijen als Tata steel en Schiphol een enorm grote impact hebben op de achteruitgang van de Zaanse natuur vanwege hun relatief grote aandeel in de lokale stikstofdepositie.

Overwegende dat:

  • nationale wettelijke kaders zoals de PAS altijd (economische) projectontwikkeling mogelijk maken als uitgangspunt hebben gehad en niet het beschermen van de natuur;
  • de echte structurele oplossing voor het op gang helpen van de woningbouw en het tegengaan van biodiversiteitsverlies ligt in het fors verminderen van de stikstofdepositie en niet in nieuwe wettelijke uitzonderingen voor stikstofuitstoot;
  • het geld voor de lobby daarom beter kan worden ingezet om de stikstofuitstoot te verminderen dan voor een lobby.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,

Melchior Mattens


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Expertiseteam afhandeling toeslagenschandaal

Lees verder

Extra capaciteit ecologie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer