Gebruik crisis­kaart


Motie Groen­Links mede-onder­tekend

1 november 2018

De gemeenteraad van Zaanstad bijeen op 13 november 2018, besprekend de Begroting 2019- 2022,

Constaterende dat:

  • Door oplopende wachtlijsten en de extramuralisering in de GGZ het aantal verwarde mensen op straat helaas toeneemt;
  • De politie niet altijd de juiste vaardigheden heeft om deze mensen op te vangen; - Amsterdam met gunstig resultaat een psycholance (= ambulance voor psychisch zieken) in gebruik heeft genomen, maar dat dit een dure investering is;
  • Een psycholance de voordelen biedt dat de bestuurders ervaring hebben met het gedrag van geesteszieken;
  • Deze voordelen ook gedeeltelijk bereikt kunnen worden door het gebruik van een crisiskaart;
  • Zaanstreek -Waterland deze crisiskaart nog niet systematisch gebruikt;
  • Het college wel werkt aan een sluitende aanpak van personen met verward gedrag;

Overwegende dat:

  • Een crisiskaart toont wat er op het moment dat een persoon in crisis verkeert gedaan kan worden en wie gewaarschuwd moet worden, alsmede aanwijzingen voor mogelijk medicijngebruik;
  • Dit van groot voordeel kan zijn voor de aanpak van personen met verward gedrag omdat de politie en/of mensen uit het netwerk van betrokkene zo adequater kunnen reageren;
  • Het ook voor de betrokkene minder belastend is als er op een moment van crisis een juiste benadering plaatsvindt zonder dat er teveel vragen gesteld worden;

Besluit:

Het college op te dragen om samen met de GGD Zaanstreek-Waterland het gebruik van een crisiskaart te bevorderen,

Namens de fracties van:

GroenLinks, Romkje Mathkor

SP, Patrick Zoomermeijer

PvdD, Judit Raa


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, DENK, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, VVD, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, SP

Tegen

Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vreemd aan de orde van de dag: Drugspanden

Lees verder

Versnelling CO2-reductie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer