Motie Vreemd aan de orde van de dag: Drugs­panden


20 september 2018

De gemeenteraad van Zaanstad bijeen in vergadering op 20 september 2018.

Constaterende dat:

  • Bij sluiting van een drugspand een bord wordt opgehangen met daarop ‘Drugspand gesloten’
  • Borden drie maanden of in ‘ernstige gevallen’ zelfs een half jaar blijven hangen
  • Winkeliers vrezen als gevolg van het bord klandizie mis te lopen voor de onderneming en ook andere omwonenden hier niet blij mee zijn
  • De burgemeester dan wel bestuursrechtelijk bevoegd is om een drugspand op grond van artikel 13b Opiumwet te sluiten, hij er niettemin civielrechtelijk rekening mee moet houden dat de bekendmaking van de sluiting op een voor onschuldige derden minst belastende wijze moet plaatsvinden. Gebeurt dat niet dan loopt de gemeente het risico door de civiele rechter te geworden teruggefloten, wat zelfs kan leiden tot een schadevergoedingsplicht
  • Dat het preventieve effect na enkele weken niet meer werkt

Besluit het college van B&W op te dragen om:

  • De borden ‘Drugspand gesloten’ na twee weken te verwijderen van het drugspand.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roland van Braam (SP)

Hildr Vogelesang (GroenLinks)

Judit Raa, (Partij voor de Dieren)

Sebnem Pancar (Denk)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, DENK, ROSA, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie internationale dienstreizen college

Lees verder

Gebruik crisiskaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer