Grove gebreken kosten geen punten


25 maart 2021

Het nieuwe woonruimteverdelingssysteem heeft als doel de doorstroming te bevorderen. Een van de middelen hiervoor is actiever zoeken te belonen en weigeren zwaarder te bestraffen. Mensen die niet naar kwaliteit zoeken zouden zodoende toch relatief wat sneller aan een woning geholpen kunnen worden. Er bestaan echter nog steeds schimmelwoningen en kunnen er ook andere grove gebreken spelen die het woongenot en zelfs de gezondheid van de bewoner(s) onredelijk benadeelt. Wanneer men door een overhaaste keuze er te laat achter komt dat dergelijke problemen spelen (dus na acceptatie) staat men helemaal achteraan in de rij. Om dit te voorkomen zou er een coulanceregeling in het leven kunnen worden geroepen.

Roept het college op om:

Binnen de RAP-regio te pleiten voor een coulanceregeling voor huurders, waarbij de huurder de kans krijgt om met behoud van het puntenaantal in alle categoriee╠łn naar een alternatieve woning op zoek

te gaan indien grove gebreken zich binnen 2 maanden na de acceptatie van de woning ten toon spreiden.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren, Melchior Mattens

Namens de fractie van de Socialistische Partij, Evert Hartog


Status

Verworpen

Voor

D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, PvdA, ROSA, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie vreemd: aanpak Zaanse jeugdhulp

Lees verder

Motie Onderzoek toevoeging zorg voor dieren aan stadspas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer