Motie Onderzoek toevoeging zorg voor dieren aan stadspas


25 maart 2021

De gemeenteraad van Zaanstad in vergadering bijeen op 25-3-2021,

Constaterende dat:

  • De ADAM regeling in Amsterdam een groot succes is, waarbij via een stadspas vouchers worden verstrekt voor dierenartshulp
  • Dierenzorg veel ongechipte en ongecastreerde dieren binnenkrijgt en dat Zaanstad wettelijk voor de verzorging moet betalen
  • Er vele honderden Zaanse gezinnen zijn die geen geld hebben om verzorging van een ziek dier te kunnen betalen, terwijl ze wel huisdieren hebben
  • Private initiatieven voor veel mensen in armoede geen alternatief zijn, omdat de beschikbaarheid van gelden bij deze fondsen sterk schommelt, men lang moet wachten na een aanvraag én je bij deze organisaties veel privé-informatie moet doorgeven

Overwegende dat:

  • Zaanstad in de Dierenwelzijnsnota 2019 opgenomen heeft dat goede verzorging, onder andere in de vorm van huisvesting en voeding en zo nodig medische verzorging een basisvoorwaarde vormt voor het dierenwelzijn van gezelschapsdieren en landbouwdieren
  • Participatie aan de samenleving - het doel van de stadspas - wordt versterkt door mentaal welzijn. Dit welzijn kan sterk te lijden hebben door (chronische) ziekten bij huisdieren die door een simpele ingreep of medicatie verholpen zouden kunnen worden.
  • De gemeente via een regeling castratie en chippen van huisdieren kan stimuleren, waardoor de kosten voor opvang van zwerfdieren af kan nemen
  • Het ondersteunen van bijstandsgerechtigden en werkende armen bij gezondheidsproblemen van (huis)dieren dus én voordelen heeft voor het dier, én voordelen heeft voor de stadspashouder én voordelen heeft voor de gemeente

Verzoekt het college:

Bij het ontwerpen van de stadspas te onderzoeken welke vormen van dierenzorg geschikt zouden kunnen zijn om via een stadspas te vergoeden, hiervan de kosten in kaart te brengen en te onderzoeken of dierenartsen aan een stadspas zouden willen meedoen.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad, Melchior Mattens

Namens de SP, Evert Hartog


Status

Aangehouden

Voor

D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, Lokaal Zaans, ROSA, VVD