Motie vreemd: aanpak Zaanse jeugdhulp


19 februari 2021

De gemeenteraad van Zaanstad bijeen op donderdag 18 februari 2021,


Constaterende dat:

 • De gemeente Zaanstad momenteel geen zicht heeft op de wachtlijstproblematiek;
 • Amsterdam maatregelen neemt om de oplopende wachttijden bij jeugdhulp te verkorten;
 • Als er niet op tijd hulp wordt geboden, deze problematiek groter zal worden en dit meer kosten betekent in de jeugdzorg;
 • Er signalen binnenkomen van inwoners, dat ze al meer dan 6 maanden wachten op jeugdhulp.


Overwegende dat:

 • De gemeente Zaanstad moet voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst worden vanwege de lange wachtlijsten;
 • Het belangrijk is dat de gemeente Zaanstad zelf ook zicht heeft op de wachtlijstproblematiek, door in contact te treden met jeugdhulpaanbieders en GI (Gecertificeerde instellingen);


Roept het college op:

 • Te onderzoeken hoeveel jeugdhulpaanbieders een cliëntenstop hanteren;
 • Te onderzoeken hoeveel jeugdigen meer dan 6 weken wachten op (hoog)

  specialistische jeugdhulp;

 • Indien nodig meer ambulante begeleiders in te zetten voor gezinnen met complexe problemen, die op een wachtlijst staan van de GI (Gecertificeerde instellingen).

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties
DENK, Zaanstad, Sebnem Pancar
Partij voor de Dieren, Melchior Mattens
SP, Patrick Zoomermeijer


Status

Aangenomen

Voor

D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, PvdA, ROSA, VVD