Help Meer Bomen Nu opstarten in Zaanstad


Motie bij de Voor­jaarsnota

20 juni 2023

De Gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op dinsdag 20 juni 2023, behandelend de voorjaarsnota 2023 - 2027,

Constaterende dat

 • Vertegenwoordigers van Meer Bomen Nu* tijdens de Ideeënmarkt onze aandacht vestigden ophun creatieve en sympathieke initiatief om, in dit geval Zaanstad, op efficiënte enkostenbesparende manier te vergroenen. *Meer info over dit initiatief in de bijlage-
 • Meer Bomen Nu hiervoor om een aantal zaken gevraagd heeft, te weten:
🌳

Een bomenhub, van ca. 10 x 10 meter, waar zij in de wintermaanden boompjes en kleine struiken kunnen inkuilen, om die daar gratis aan inwoners en ondernemers te kunnen uitdelen.

🌳

Oogstmogelijkheden. Wanneer de gemeente ergens gaat snoeien, of als een terrein bouwrijp gemaakt gaat worden, willen zij graag op tijd een signaal en toestemming krijgen om daar zaailingen te oogsten.

🌳

Publiciteit. Zij hebben zelf de digitale Bomenplanner (via de website van Meerbomen.nu), waarvraag en aanbod van planten en vrijwilligers bijeen worden gebracht, maar er is ook behoefte aanmeer bekendheid bij mensen die nog niet weten wat Meer Bomen Nu doet.

🌳

Ondersteuning. Sommigen gemeenten geven € 1,- per geoogste boom, andere gemeenten geven een standaardbedrag, bijvoorbeeld voor de website-kosten, voor een aanhanger voor het vervoer van de zaailingen naar de bomenhub of voor de brandstofkosten.

Overwegende dat

 • Zaanstad verdere vergroening en vergroting van de biodiversiteit hoog op de agenda heeft staan en dit heeft opgenomen in o.a. het collegeakkoord, het Groen en Waterplan en in het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie.
 • Zaanstad burgerinitiatieven hoog in het vaandel heeft staan.
 • Meer bomen Nu de mogelijkheid biedt om Zaanstad snel en kostenbesparend verder te vergroenen en bij te dragen aan de vergroting van de biodiversiteit.
 • Meer bomen Nu binnen Noord-Holland momenteel al samenwerkt met partijen als de ProvincieN-H, Natuurmonumenten, de Landschappen, PWN en een aantal gemeenten, en wij aansluiting van de Gemeente Zaanstad passend vinden bij de uitstraling van onze gemeente.

Draagt het college op

 • Een samenwerking aan te gaan met Meer Bomen Nu.
 • Te zoeken naar een bomenhub van ca. 10 x 10 meter, liefst op een makkelijk bereikbare plaats.
 • De vrijwilligers van Meer Bomen Nu een signaal en toestemming te geven wanneer ergens gesnoeid gaat worden, of wanneer er andere mogelijkheden ontstaan om zaailingen / struikjes te oogsten.
 • Via de gemeentelijke kanalen de activiteiten van Meer Bomen Nu onder de aandacht te brengen.
 • Samen met de vrijwilligers van Meer Bomen Nu in gesprek te gaan over bovenstaande punten en te kijken welke verdere ondersteuning geboden kan worden. Bijvoorbeeld door materiaal-uitleen en/of een vergoeding voor gemaakte kosten, te dekken uit het budget voor vergroening en klimaatadaptatie.

Namens

ROSA, Mariska Schuttevaer

PvdA, Hans Stokebrand

SP, Anna de Groot

PvdD, Stella Pieterson

CU, Hanneke Veurink - Malda

GroenLinks, Jonathan van der Sluis

VVD, Jovana Blazevska

Bijlage

Meer Bomen Nu oogst overdadige en ongewenste zaailingen uit o.a. natuurgebieden en bouwlocaties. Deze geven zij vervolgens weg aan ondernemers, boeren en burgers die willen planten. Zo verplanten zij boompjes en struiken van een kansarme naar een kansrijke plek. Meer Bomen Nu is een campagne van Urgenda, bedacht door Franke van der Laan van MEERGroen en heeft kunnen opschalen dankzij Caring Farmers. In maart 2020 kregen 50.000 zaailingen een plek bij 20 boeren. Het jaar erna groeiden zij al uit naar 500.000 bomen, tientallen organisaties, vele boswachters, honderden enthousiaste vrijwilligers en een magazine. Meer Bomen Nu gaf in de afgelopen twee jaar al 890.000 zaailingen en stekken gratis weg meteen succes-percentage van 80%.

Met de Meer Bomen Nu methode, het verplanten van boventallige zaailingen uit de natuur, kunnen weNederland goedkoper en sneller vergroenen en het is nog leuk ook.Bovendien biedt het verplanten van zaailingen oplossing voor 3 problemen:

1) De vraag en noodzaak voor bomen en struiken is hoog. Naast 37.000 ha bos vanuit de overheid is er ook de oproep om Nederland voor 10% groen-blauw te dooraderen om biodiversiteit te herstellen. Ook de stedelijke omgeving en landbouw moet vergroenen voor klimaatadaptatie, meer biodiversiteit en het stikstofprobleem. Kwekers leveren veel van dezebomen aan, maar veel initiatieven vissen ook achter het net. De natuur levert genoeg en biedt voor veel boomsoorten een oplossing.

2) We hebben haast i.v.m. het klimaat. De zaailingen zijn al 2-8 jaar oud en hebben zodoende al CO2 opgeslagen. Door de boompjes te verplanten in plaats van te ruimen of versnipperen krijgen ze de kans om door te gaan met het opslaan van CO2. Deze circulaire manier van werken bespaart ook grondstoffen omdat de natuur ze ‘gratis’ voor ons heeft ‘opgekweekt’ zonder dat wij hier iets voor hebben hoeven doen.

3) Een veelgehoord probleem is dat er geen ruimte zou zijn voor bomen en struiken. Als je bomen gratis aanbiedt blijkt er opeens veel meer ruimte te zijn dan je zou denken. Dankzij ‘circulair groenbeheer’ kunnen we Nederland goedkoper, leuker en sneller vergroenen! Meer informatie: https://meerbomen.nu


Status

Aangenomen

Voor

Groep Lassooy, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA, DENK, GroenLinks, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV, SP

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Onderzoek slavernijverleden

Lees verder

Lokale lasten kunnen wel wat stijgen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer