Maak hoge Zaanse kade­randen en oevers dier­vrien­de­lijker


1 november 2018

De gemeenteraad van Zaanstad, bijeen op 13 november 2018 ter bespreking van de Programmabegroting 2019-2022,

Constaterende dat:

 • Zaanstad veel steile en hoge kademuren en -randen heeft langs sloten, oevers en vaarten*;
 • Dieren die in het water terecht komen niet zelfstandig eruit kunnen komen;
 • Jonge (water)vogels in de Zaanse sloten en vaarten nauwelijks uitrustmogelijkheden hebben;
 • Jaarlijks talloze dieren aan een verdrinkingsdood sterven door uitputting.

Van mening dat:

 • De Dierenambulance ieder jaar opnieuw moet uitrukken om dieren uit Zaanse vaarten en sloten te redden;
 • In de gemeente Delft onlangs ‘Wallies’ zijn aangebracht als uitrustmogelijkheid en om de waterkwaliteit te verbeteren;
 • Bij de aanleg van de rustpunten rekening moet worden gehouden met de diversiteit aan gebruikers van de voorzieningen (zwanenjongen, eendenkuikens tot aan katten);
 • Er bij de aanleg van nieuwe kaderanden zo veel mogelijk rekening gehouden moet worden met diervriendelijkheid;

Verzoekt het college:

 • In gesprek te treden met de dierenwelzijnsorganisaties, die dagelijks te maken hebben met de nadelen van de kaderanden, om de knelpunten in kaart te brengen;
 • De waterranden in Zaanstad te voorzien van meerdere rustmogelijkheden die door diverse diersoorten gebruikt kunnen worden;
 • Bij de aanleg van nieuwe kaderanden rekening te houden met dieren en plekken te maken waar dieren eenvoudig op de kant kunnen komen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Judit Raa, Partij voor de Dieren

* Denk hierbij aan binnenstedelijke wateren in Zaanstad waar (relatief hoge) houten randen of stenen kademuren zijn aangebracht.

RIS6972299


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, DENK, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, VVD, PvdA, ROSA, D66, SP

Tegen

CDA, Partij voor Ouderen en Veiligheid, Democratisch Zaanstad, PVV