Motie Alleen een normale Piet zingt in Zaanstad een Sinter­klaaslied


5 november 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, bijeen op 12 november 2019, ter bespreking van de begroting 2020-2023,

Constaterende dat:

  • Het college zijn verantwoordelijkheid neemt in het uitbannen van de Zwarte Piet, dan wel het ontdoen van de racistische kenmerken van piet, en het Sinterklaasfeest een inclusief feest voor álle Zaankanters wordt.

Overwegende dat:

  • Wij daarmee ook onze verantwoordelijkheid willen nemen om de Zwarte Piet in alle geledingen van de stad uit te bannen.

Verzoekt het college om:

  • Een constructieve dialoog aan te gaan met instellingen die de komende maand nog steeds gebruikmaken van de Zwarte Piet, en deze te wijzen op de racistische elementen van deze karikatuur;
  • Waar mogelijk deze instellingen te stimuleren om eveneens definitief afscheid te nemen van de Zwarte Piet;
  • In het beleid op te nemen om vanaf 2020 alleen subsidie te verlenen aan sinterklaascomités die gebruikmaken van roetveegpieten;
  • Niet aanwezig te zijn bij sinterklaasfeesten, waarbij gebruik wordt gemaakt van zwarte pieten.

En gaat over tot de orde van de dag.

DENK Zaanstad, Sebnem Pancar

Partij voor de Dieren, Melchior Mattens


Status

Ingediend

Voor

DENK, Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD