Motie Preventief fouil­leren


5 november 2019

De gemeenteraad van Zaanstad in vergadering bijeen op 12 november 2019, besprekend de

meerjarenbegroting 2020-2023

Constaterende dat:

 • de burgemeester van Zaanstad in het jaar 2019 ertoe is overgegaan om preventief fouilleren voor een half jaar toe te staan in Zaandam Centrum en

  Poelenburg/Peldersveld;

 • dit begin juli voor een half jaar is verlengd;
 • de gemeenteraad voor deze verlenging niet werd geraadpleegd;
 • preventief fouilleren een inbreuk is op de privacy van degenen die gefouilleerd worden;
 • het enige effect van preventief fouilleren schijnveiligheid is.

Overwegende dat:

 • preventief fouilleren een maatregel uit machteloosheid is en nauwelijks effect heeft op illegaal vuurwapenbezit;
 • preventief fouilleren koste gaat van politiecapaciteit in andere wijken;
 • je beter kan kiezen voor meer inzet van wijkagenten, die de mensen in de wijk kennen en vroegtijdig kunnen ingrijpen in geval van problemen;
 • criminaliteit niet afneemt door preventief fouilleren.

Besluit:

De burgemeester op te roepen/verzoeken te stoppen met preventief fouilleren.

En gaat over tot de orde van de dag,.

Namens de fracties van

SP, Roland van Braam
Fractie Hotaman, Elif Hotaman

Partij voor de Dieren, Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ROSA, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, VVD