Motie Anti-specu­latie woning­voorraad


11 juli 2019

De Gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 11 juli 2019

Constaterende:

  • Dat in de Woonvisie en de daarbij behorende uitvoeringsagenda maatregelen worden voorgesteld om, speculatie m.b.t. nieuwe particuliere woningen (tot € 285.000 prijspeil 2019) en sociale huurwoningen tegen te gaan door een zelfbewoningsplicht in te voeren.
  • Dat speculatie met particulier verkochte woningen daarmee nog steeds mogelijk is.

Overwegende:

  • Dat de krapte op de woningmarkt in Zaanstad nog steeds hoog is.
  • Het onttrekken van woningen aan de reguliere woningvoorraad puur en alleen uit winstbejag een ongewenste ontwikkeling is.

Draagt het college op om:

Om in aanvulling op het voornemen om beperkende regels op te stellen met betrekking tot Airbnb en speculatie van nieuwbouwwoningen/verkoop sociale huurwoningen:

Na te gaan of het mogelijk is om ook bij transacties (verkoop) van bestaande woningen op de particuliere markt, tot het hierboven genoemde prijspeil, nadere voorwaarden te stellen aan het verhuren van de gekochte woning of het splitsen en in delen verhuren van de woning. (bv een plicht tot zelfbewoning gedurende 2 jaar, voorwaarden aan splitsing – voorzieningen/oppervlakte/prijs).

Het resultaat van dat onderzoek terug te koppelen aan de raad.

Namens de fracties van

PvdA, Tjeerd Pietersma

Partij voor de Dieren, Judit Raa

ROSA, Ruud Pauw

SP, Evert Hartog


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, PVV, SP

Tegen

D66, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Meer oog voor natuur in Twiske!

Lees verder

Amendement Dierenwelzijn gezelschapsdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer