Amen­dement Dieren­welzijn gezel­schaps­dieren


19 september 2019

Overwegende dat:

 • Het van belang is voor de Dierenambulance en de gemeentelijke doelstellingen omtrent dierenwelzijn dat gevonden dieren zo snel mogelijk kunnen worden teruggeplaatst bij hun eigenaar.
 • Het van belang is dat (gezelschaps)dieren - om het even het inkomen van de eigenaar - gechipt, gecastreerd en verzorgd kunnen worden door een dierenarts

  Constaterende dat:

 • Het aantal opgevangen zwerfdieren de afgelopen jaren met gemiddeld 8% is gestegen
 • Zaanstad vanuit de maatschappelijke rol wel het gesprek aangaat met mensen die geen zorg kunnen geven aan het huisdier door middel van “achter de voordeur” gesprekken van sociale wijkteams, maar een gesprek pas het begin van de oplossing is
 • Dieren vaak niet worden gechipt en/of gecastreerd vanwege financiële redenen

  Besluit:

  bij de nota Dierenwelzijn op pagina 10 onder

  “Het is voor een gemeente financieel gezien van belang dat de gevonden dieren zo snel mogelijk teruggaan naar de (nieuwe) eigenaar. Dit gaat sneller als het dier is voorzien van een identificatie (chip, tatoeage of halsband) en is geregistreerd.”

  toe te voegen:
  “Hiertoe stelt de gemeente zich als doelstelling om het aantal gechipte en gecastreerde huisdieren te laten toenemen, zodat het dierenwelzijn verbetert en de kosten omtrent opvang beter onder controle komen”

  en onder hoofdstuk 3.4 “Preventie en maatschappelijke ondersteuning” op pagina 14 toe te voegen:
  “Tevens stelt de gemeente zich de doelstelling om de burger te ondersteunen bij de gesignaleerde problematiek rondom het welzijn van gezelschapsdieren. Mogelijkheden om dit ten uitvoer te brengen worden onderzocht en voorgelegd aan de raad.”

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Namens Partij voor de Dieren Zaanstad, Judit Raa


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD