Motie: Bouwlagen Juffer­straat


2 februari 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, besprekende het raadsvoorstel Startnotitie Jufferstraat 1/Dr. H.G. Scholtenstraat 3 (2022/21114),

Constaterende dat:

  • De reden dat er een stedenbouwkundig uitgangspunt van maximaal 7 bouwlagen is opgenomen in de startnotitie te maken heeft met de hoogteaccenten van geplande projecten op de hoeken t.h.v. de Paltrokstraat (14 lagen) en de Slachthuisstraat (13 lagen).

Overwegende dat:

  • Te hoge bebouwing tussen deze torens begrijpelijkerwijze impact heeft op het profiel van deze woontorens;
  • Het plan echter slechts 1 woonlaag boven het gestelde maximum uitkomt en daarmee het aangezicht slechts beperkt negatief zou kunnen beïnvloeden;
  • Andere uitgangspunten die de ontwikkelaar en de gemeente stellen als urgenter kunnen worden gezien dan een kleine afwijking van het gewenste stedenbouwkundig perspectief.

Verzoekt het college:

Het stedenbouwkundig uitgangspunt om maximaal 7 bouwlagen toe te staan op deze locatie alleen te hanteren als dit niet ten koste gaat van andere uitgangspunten in het projectvoorstel zoals (niet uitputtend, maar wel belangrijk):

  • de kwaliteit, het aantal en oppervlak van de woningen
  • betaalbaarheid van de woningen
  • de kwaliteit van de omliggende openbare ruimte
  • mogelijkheden voor klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel
  • (fiets)parkeerfaciliteiten

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, VVD, SP

Tegen

CDA, PVV, ROSA, Democratisch Zaanstad

Lees onze andere moties

Motie Vreemd aan de Orde: Aanpak overlast Schiphol

Lees verder

Amendement: brief kadernota RAUM inzake participatiebijdrage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer