Motie “Carnivoor? Geef het door!”


6 juni 2019

De raad, bijeen op 20 juni 2019,

Constaterende dat;

  • De gemeente Zaanstad allerlei bijeenkomsten organiseert waarbij maaltijden worden aangeboden;
  • Daarbij standaard aan genodigden wordt gevraagd of zij hun dieetwensen willen doorgeven. Denk hierbij aan een allergie, een religieuze overtuiging of een vegetarisch of plantaardig dieet;
  • Er tijdens bijeenkomsten van de gemeente Zaanstad en op evenementen binnen de gemeente Zaanstad nog steeds zuivel en vlees wordt aangeboden als de standaard;
  • Vlees en zuivel de meest milieubelastende onderdelen van ons voedselpakket zijn;
  • De gemeente Zaanstad het streven heeft tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal te zijn;
  • De gemeente Amsterdam onlangs het concept “Carnivoor? Geef het door!” heeft opgenomen in de aanbesteding van de gemeentelijke catering na 2020.

Overwegende dat;

  • De gemeente een voorbeeldfunctie heeft en het goede voorbeeld zou moeten geven;
  • Een meer plantaardig voedingspatroon onder andere kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen die de gemeente Zaanstad beoogt te halen;
  • Er met het standaard aanbieden van plantaardige maaltijden gezondheidswinst kan worden behaald;
  • Het concept “Carnivoor? Geef het door!” mensen stimuleert anders te eten, met behoud van keuzevrijheid.

Roept het college op

In navolging van de gemeente Amsterdam na te gaan of het concept “Carnivoor? Geef het door!” kan worden opgenomen in de nieuwe aanbesteding van de catering die voor Zaanstad in 2022 gepland staat.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van

Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Verworpen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ROSA, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, VVD