Motie Zaanstad Pro-choice


6 juni 2019

De raad, bijeen op 20 juni 2019,

Constaterende dat;

  • Er steeds meer staten in de Verenigde Staten het recht op abortus beperken of zelfs geheel verbieden;
  • Ook in Nederland de zogenaamde Pro-life beweging steeds actiever wordt;
  • Deze beweging ook wordt aangemoedigd en (financieel) ondersteund vanuit de Verenigde Staten;
  • Het recht op het beĆ«indigen van de zwangerschap tot de 24e week pas sinds 1 november 1984 in Nederland is geregeld.

Overwegende dat;

  • De Pro-life beweging het doel heeft de vrouw enorm in haar rechten te beperken, zelfs in het geval van verkrachting en incest;
  • Ook de gemeente Zaanstad zich kan uitspreken tegen de inperking van vrouwenrechten.

Roept het college op;

Zich symbolisch uit te spreken tegen de inperkingen van het recht van vrouwen om te kunnen kiezen voor abortus, zowel in Nederland als daarbuiten;

En om rond 1 november 2019 speciale aandacht te besteden aan het 35-jarig bestaan van de Wet Afbreking Zwangerschap.

En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van:

Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Aangehouden

Voor

Tegen