Motie: Een einde aan de groei


4 november 2019

De raad, bijeen op 12 november 2019,

Constaterende dat:

In deze begroting:

 • het uitgangspunt is dat we als Zaanstad moeten blijven groeien;
 • gesteld wordt dat de stad moet groeien tot 200.000 inwoners, terwijl het voor de huidige 155.000 bewoners al lastig is om een fatsoenlijke woning te krijgen;
 • productie en consumptie maar moet blijven groeien, los van de vraag of daar behoefte aan is.
 • economische groei genoemd wordt als doel op zich;
 • gesteld wordt dat het aanbod van toeristische trekpleisters groter moet worden;

En constaterende dat:

 • de instroom van expats, internationale studenten, vastgoedinvesteerders en toeristen onze woningmarkt onder enorme druk zetten.
 • dit ook in Amsterdam het geval is en Zaanstad daardoor het afvoerputje voor woningzoekende Amsterdammers is;
 • de biodiversiteit in Zaanstad onder druk staat;
 • de bouwactiviteiten nu vanwege natuur- én gezondheidsmaatregelen (vanwege stikstof- en vervuildegrond-problematiek) grotendeels stil liggen;
 • bij het aanleggen van woonwijken er veel groene en open ruimten verdwijnen;
 • we de verantwoordelijkheid hebben een ecologische crisis af te wenden;
 • we de verantwoordelijkheid hebben om de stad leefbaar te houden voor mens en dier;
 • het regionale beleid – zonder noemenswaardig protest van Zaanstad – er nog steeds op is ingesteld om zo veel mogelijk studenten en expats naar de MRA te lokken én internationale investeerders vastgoed op te laten kopen in de regio;
 • de natuur en biodiversiteit steeds meer in de verdrukking komen;
 • de gemeente steeds meer versteent;
 • onze parken en schaarse natuur vanwege gebrek aan groen in de stad, ten prooi valt aan massale recreatie, festivals en steeds meer grote evenementen;
 • de dieren hierdoor verzwakt en verjaagd worden;


Overwegende dat:

 • we de dupe zijn van een systeemfout, veroorzaakt door onze groeiverslaving met als gevolg dat we volkomen vastlopen;
 • de overal met lood en blusmiddelen (van Schiphol) vervuilde gronden in Zaanstad symbool staan voor het doorgeslagen neoliberaal gedachtegoed;
 • mensen zich ook kunnen vermaken op manieren die niet ten koste gaan van dieren, natuur, milieu (onze eigen leefomgeving);
 • onze stad een onleefbare stad wordt;


Besluit:

Het college op te roepen om oneindige economische en inwonersgroei niet langer als uitgangspunt te nemen

en:

 • om duidelijke ecologische doelen te stellen;
 • om als uitgangspunt niet alleen de mens centraal te stellen, maar ook rekening te houden met dieren, natuur en milieu - de leefbaarheid van onze planeet.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Namens Partij voor de Dieren Zaanstad,
  Judit Raa
  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren

  Tegen

  GroenLinks, DENK, CDA, ChristenUnie, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV, SP

  Lees onze andere moties

  Amendement dierenwelzijnsbeleid in begroting 2020-2023

  Lees verder

  Motie Klimaatbeleid in begroting

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer