Motie Laat de belangen van dieren meewegen


Bij de Toeris­tische Visie 2021-2025

15 maart 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, besprekende het voorstel Toeristische Visie Zaanstad 2021-2025 (2021/29708),

constaterende dat

  • een van de doelen van de toeristische visie is, om de Natura 2000-gebieden in onze stad deels toegankelijk te maken en de overige natuurgebieden intensiever recreatief te benutten;
  • hierbij diverse natuurorganisaties betrokken worden, maar nog geen dierenwelzijnsorganisaties;

overwegende dat

  • de beleving van natuur door mensen en het floreren van de biodiversiteit en individuele dieren vaak op gespannen voet staan;

roept het college op

  • bij de uitwerking van de Toeristische Visie in actieprogramma’s, met name bij die voor het buitengebied, dierenwelzijnsorganisaties te betrekken waaronder de Vogelbescherming en de Faunabescherming;
  • hun adviezen integraal met de raad te delen, tijdig voor de besluitvorming;

en gaat over tot de orde van de dag,

namens de Partij voor de Dieren

Melchior Mattens


Status

Aangenomen

Voor

D66, De Socialisten, DENK, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, VVD

Tegen

CDA, ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Respecteer de natuur met de Wet natuurbescherming

Lees verder

Motie: Eiwittransitie is een pinch-hitter

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer