Motie hengelen niet in de haak


11 juli 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 11 juli 2019, besprekend Dierenwelzijn in Zaanstad Beleidsnota 2019 (concept),

Constaterende dat:

  • Door diverse wetenschappers is aangetoond dat ook vissen een zenuwstelsel hebben, pijn kunnen lijden en stress ervaren[1].
  • Vissen zich heftig verzetten wanneer zij aan de haak geslagen worden. Ze zwenken met hun lichaam in allerlei richtingen, schudden heftig met de kop, spuwen gas en proberen te vluchten. Als de visser ook nog eens droge handen heeft, de vis ruw vastpakt en de vishaak op grove wijze verwijdert uit het vissenlichaam, dan wordt het dierenleed nog meer vergroot.
  • Sportvisserij alleen dient tot vermaak van de mens, ten koste van het welzijn van dieren.
  • Het college aangeeft dierenwelzijn belangrijk te vinden;
  • In de Wet Dieren staat dat de intrinsieke waarde van het dier centraal staat. Dit betekent dat dieren een eigen waarde hebben. Dieren zijn wezens met gevoel. Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van dieren. De intrinsieke waarde van het dier staat los van het nut of de waarde van het dier voor de mens.

Overwegende dat:

  • Regelmatig watervogels moeten worden gered door de Dierenambulance en de Wildopvang Krommenie, omdat ze verstrikt zijn geraakt in achtergebleven visdraad- of haken.
  • Door het uitzetten van vissen in de Zaanse wateren (met als doel ze weer op te hengelen) de ecologische waarde van de wateren in Zaanstad in veel gevallen sterk achteruit gaat, vooral bij het uitzetten van karpers ten behoeve van sportvissers[2].

Verzoekt het college:

  • Na afloop van de pachtovereenkomst geen nieuwe pachtcontracten meer te verlenen aan (leden van) HVZ en/of andere hengelsportverenigingen/particulieren voor de hengelsport in de gemeentelijke wateren in Zaanstad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie:

Partij voor de Dieren, Judit Raa

[1] Zie oa www.volkskrant.nl/binnenland/vissen-voelen-ook-pijn-maar-hoeveel-dan~a3308719, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1691351/pdf/12816648.pdf en http://www.vissenbescherming.nl/?page_id=725

[2]

https://www.veldwerkplaatsen.nl//Uploaded_files/Infobladen/lv0807richtlijnenuitzettenvis.31d230.pdf


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Geen visles maar duurzaamheidsles

Lees verder

Motie Woonvisie behoeft ook een visie op groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer