Motie Kunstgras


30 oktober 2020

De raad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 5 november 2020, ter bespreking van de begroting 2021-2024,

Constaterende dat

  • Het groot onderhoud van kunstgrasvelden onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt;
  • Sporten eeuwenlang goed gegaan is zonder kunstgrasvelden;

Overwegende dat

  • Er 7,5 miljoen begroot staat voor onderhoud aan kunstgrasvelden;
  • De sportnota en daarmee de raad kritisch is op kunstgrasvelden;

Verzoekt het college

om een deel van de geplande onderhoudsgelden in te zetten en geleidelijk terug over te schakelen naar normaal gras.

En gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD