MOTIE: Maximum snelheid 30km/uur.


2 juli 2020

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 2 Juli 2020,

Constaterende dat:

  • Er huidige en toekomstige werkzaamheden zijn aan straten en wegen binnen de gemeente Zaanstad waarbij deze straten en wegen een geheel nieuwe inrichting krijgen.
  • Dit straten en wegen zijn waarbij er geen sprake is van een vrijliggend fietspad zoals de Weverstraat, de Parkstraat en de Eikelaan in Krommenie, de J.J. Allanstraat in Westzaan en de Glazenmaker en Wildeman in Westerkoog.

Overwegende dat:

  • Een maximum snelheid van 30km/uur bijdraagt aan de totale verkeersveiligheid.
  • Een maximum snelheid van 30km/uur zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen.
  • Bij staand beleid er eindelijk sprake kan zijn van handhaving van de maximum snelheid op de 30km/uur straten en wegen.
  • Het voorsorteren op toekomstig landelijk beleid voor onze gemeente financieel gunstig is. Er behoeven in de toekomst niet opnieuw kosten gemaakt te worden voor de herinrichting van deze straten en wegen.

Verzoekt het college:

  • De maximum snelheid per direct aan te passen bij reeds in uitvoering zijnde herinrichtingen zoals in Krommenie en Westzaan en daarmee de Weverstraat en de J.J. Allanstraat dus onder het 30km/uur regime brengen.
  • Alle straten en wegen zonder vrijliggend fietspad die in de nabije toekomst voor herinrichting in aanmerking komen in onze gemeente aan de maximum snelheid van 30km/uur te laten voldoen.
  • De nieuw in te richten 30km/uur-wegen een duidelijk karakter te geven waarbij de bestuurder van een motorvoertuig het idee heeft dat hij “te gast” is op deze straat of weg. Als voorbeeld noemen wij de brede rode fietsstroken ter linker en rechterzijde van de rijbaan in Nauerna.

Toelichting:

De minister van infrastructuur en Waterstaat heeft op 14-02-2019 in Utrecht samen met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en vervoersregio’s het startakkoord voor de nieuwe aanpak veilig verkeer ondertekend.
Met dit officiële startsein onderstreepten alle partners hun gedeelde ambities: nul verkeersslachtoffers.

Jan de Vries, D66
Hildr Behrens-Vogelesang, Groen-Links
Judit Raa, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ROSA, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement toeristenbelasting

Lees verder

Motie Gedenkplaats Keti Koti Zaanstad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer